159. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

  • Drukuj

OBCHODY Powstania StyczniowegoOBCHODY 159 rocznicy POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863/1864

 23 stycznia 2022 r.

  • 8:00 MSZA W INTENCJI OJCZYZNY 
    Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie

 Chwała
Bohaterom!