XI Przegląd Kolęd i Pastorałek

Plakat informacyjno-promocyjny - XI Przegląd Kolęd i Pastorałek

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi/konserwatorskim dla zadania inwestorskiego pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie"

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Baranowie, ul. Rynek 3, 24-105 Baranów.

Rodzaj zamówienia: usługa

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Baranowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi/konserwatorskim dla zadania inwestorskiego pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie", objętego projektem nr RPLU.07.01.00-06-0064/16-00 pn. "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, umowa o dofinansowanie nr RPLU.07.01.00-06-0064/16-10 z dnia 24 lipca 2017 r.

Numer Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1073602.

Prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie"

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Baranowie, ul. Rynek 3, 24-105 Baranów.

Rodzaj zamówienia: usługa

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Baranowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie", objętego projektem nr RPLU.07.01.00-06-0064/16-00 pn. "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, umowa o dofinansowanie nr RPLU.07.01.00-06-0096/16-10 z dnia 24 lipca 2017 r.

Numer Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1068223.

Wykonanie Kompleksowego remontu konserwatorskiego wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Baranowie, ul. Rynek 3, 24-105 Baranów.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Baranowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie Kompleksowego remontu konserwatorskiego wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie, objętego projektem nr RPLU.07.01.00-06-0064/16-00 pn. "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, umowa o dofinansowanie nr RPLU.07.01.00-06-0096/16-10 z dnia 24 lipca 2017 r.

Numer Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1064262.

Dofinansowanie na remont wnętrza kościoła

7 lipca 2017 r. została opublikowana lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt Parafii Rzymsko-Katolickiej w Baranowie "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie" został bardzo wysoko oceniony. Projekt zdobył 82 punkty, otrzymał 6 miejsce w rankingu i został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu: 1 961 211,32 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 1 568 969,05 zł.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont wnętrza kościoła wraz z instalacją elektryczną i nagłośnieniową.

Strona 1 z 2

Rozmiar czcionki:

Wyszukiwarka

Kontakt

ul. Rynek 3
24-105 Baranów

tel. (81) 883-40-40

 

Konto parafialne

Nadwiślański Bank Spółdzielczy
w Puławach
20 8736 0006 3001
0005 2302 0001

Liturgia słowa

Statystyki

287415
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
159
202
1194
4599
287415

(od 06.2013 r.)

Warto odwiedzić

Archidiecezja Lubelska

Archidiecezja Lubelska

Radio eR

Radio eR - Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej

Zabytki-powisla.pl

Kazimierz Dolny Oraz Wybrane Zespoły Zabytkowe Powiśla Lubelskiego

Gmina Baranów

Gmina Baranów

Tygodnik Niedziela

Tygodnik Katolicki Niedziela

Gość Niedzielny

Tygodnik katolicki Gość Niedzielny

Mały Gość Niedzielny

Mały Gość Niedzielny

Radio Maryja

Radio Maryja